انجمن ریاضی | www.mathforum.ir http://mathforum.ir 2020-11-28T23:06:59+01:00 text/html 2018-05-06T10:31:29+01:00 mathforum.ir حسین زارعی قابل توجه دانش آموزان دوره متوسه اول http://mathforum.ir/post/2 <div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font style="" face="Mihan-Koodak" size="4">عزیزانی که در دوره متوسطه اول تحصیل میکنند می توانند سوالات ریاضی خود از سه کتاب ریاضی پایه های هفتم ، هشتم و نهم را از راه های زیر از ما&nbsp; بپرسند تا به سوالات اون ها پاسخ داده بشه .</font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">1- ارسال سوالات به ایمیل انجمن :</font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">mhzarei76@gmail.com</font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">2 - ارسال سوالات از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و سروش به آی دی های زیر :</font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;">آی دی بله :</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;">zarei76</span></font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">آی دی تلگرام:</font></span></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><b style="text-align: start;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">https://telegram.me/HZAREI76</font></b></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;">آی دی ایتا :</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;"></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font color="#444444" face="Mihan-Koodak" size="4">https://eitaa.com/hzarei</font></span></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;">آی دی سروش :</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: 400; text-align: right;">http://sapp.ir/zarei</span></font></div><div style="text-align: center; font-weight: 700;"><br></div> text/html 2018-04-02T11:18:08+01:00 mathforum.ir حسین زارعی افتتاح انجمن ریاضی http://mathforum.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">به نام خدا</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">با سلام خدمت بازدید کننده عزیز این پایگاه با همکاری&nbsp;</font><a href="http://math-edu.ir/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="2">پایگاه آموزش ریاضی</font></a><font size="2" face="Mihan-Yekan">&nbsp;در فروردین ماه 1397 ایده گذاری و ایجاد شده و قراره در آینده نزدیک به یک انجمن بزرگ برای معلمان و دانشجو معلمان و دانش آموزان رشته ریاضی تبدیل بشه تا انشاءالله سوالاتی که در ذهن آن ها هست توسط متخصصین پاسخ داده شود . اما تا آغاز به کار اصلی قراره سوالات درسی ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه پاسخ داده بشه که در مطالب بعدی به شرحش می پردازیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">به امید آغاز به کار اصلی پایگاه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div>